Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιείται στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), διημερίδα με θέμα «Υλοποίηση Στόχων και Δράσεων Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής», από το ΓΕΕΘΑ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης) σε συνεργασία με φορείς της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η οργάνωση της διημερίδας ανατέθηκε στο ΓΕΝ (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) σε συντονισμό με ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) και ΓΕΑ (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας κήρυξε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 την έναρξη των εργασιών της διημερίδας. Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της διημερίδας, οι συμμετέχουσες εταιρείες παρουσίασαν συνοπτικά τις δυνατότητές τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ κατά τη δεύτερη ημέρα, παρουσιάζονται ανά Κλάδο των ΕΔ, τα μελλοντικά προγράμματα αμυντικού και μη υλικού καθώς και οι τρέχουσες απαιτήσεις σε υλικά, συστήματα και υπηρεσίες.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ παρέστη στην έναρξη των εργασιών της διημερίδας, όπου και απηύθυνε ομιλία στους συμμετέχοντες, τονίζοντας μεταξύ άλλων: (α) Το σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής εθνικού ενδιαφέροντος (β) Τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΕΔ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας τους, στο πλαίσιο της τεθείσης αποστολής τους (γ) Την απαίτηση συντήρησης των απαραίτητων μέσων και οπλικών συστημάτων των ΕΔ αλλά και την προώθηση αναγκαίων εξοπλιστικών προγραμμάτων (δ) Το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας (ε) Τη δυνατότητα που παρέχει η διημερίδα για αμφίδρομη επικοινωνία των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιρειών αμυντικού υλικού με τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες των τριών Κλάδων των ΕΔ (στ) Την προοπτική εξωστρέφειας που δημιουργεί για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία η προωθούμενη εντός της ΕΕ Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία.