Ο Αμερικανικός Στρατός εξέδωσε Αίτημα για Πληροφορίες (RFI : Request for Information) για τη διάλυση-αποσυναρμολόγηση όσων επιθετικών ελικοπτέρων AH-64D Longbow Apache έχουν απομείνει. Σύμφωνα με την RFI ο επιθυμητός ρυθμός είναι η αποσυναρμολόγηση 3-7 ελικοπτέρων το μήνα, ενώ όσα υπό-συστήματα ή δομικά-μηχανικά μέρη μπορούν να επισκευαστούν θα πρέπει να επισκευαστούν. Στόχος η χρήση των απάρτιων που θα προκύψουν στην κατασκευή των νέων AH-64E Guardian Apache. Οι εργασίες αποσυναρμολόγης θα πρέπει να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2022 και να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2027.