Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των φρεγατών που συμμετέχουν στον ελληνικό διαγωνισμό για τέσσερα νέα πλοία, παρουσιάζουμε και την αμερικανική πρόταση με τη σχεδίαση MMSC/HF2: