Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωνα της αμερικανικής υπηρεσίας US Federal Register τα βλήματα AGM-84L Harpoon Block.II, που θα παραλάβει το Μαρόκο, για τα υπό αναβάθμιση F-16 που διαθέτει, δεν θα έχουν τη δυνατότητα προσβολής χερσαίων στόχων. Τον Απρίλιο του 2020 οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση, μέσω FMS (Foreign Military Sale), 10 βλημάτων κατά πλοίων AGM-84L Harpoon Block.II, δυνητικού κόστους $ 62 εκατομμυρίων.

Τα βλήματα προορίζονται για των εξοπλισμό των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι το Μαρόκο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης ενός προγράμματος αναβάθμισης 23 και προμήθειας 25 νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper, συνολικού κόστους $ 4,8 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα $ 3,8 δισεκατομμύρια για την αγορά των 25 F-16 Viper και το $ 1 δισεκατομμύριο για την αναβάθμιση των 23 εν υπηρεσία F‑16 στο επίπεδο Viper.