Από το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο των δράσεων της εξέτασης καινοτόμων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών που έχει καθιερώσει το ΓΕΣ πραγματοποιήθηκε,…