Η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που οδήγησε στην παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών επαληθεύει τρία τουλάχιστον πράγματα. Πρώτον, την απουσία ή μεγάλο έλλειμμα κρατικών θεσμών επιτελικού…

Η αποτρεπτική στρατηγική αποτελεί την κύρια αντίληψη ενεργού απόκρουσης, δυναμικά κινούμενης, δηλαδή ενεργοποιημένης απειλής εχθρικής δράσης. Τούτο σημαίνει την εν τοις πράγμασι μετάδοση του μηνύματος στον…

Σε μαύρη προπαγάνδα επιδίδονται τις τελευταίες ώρες τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Αλβανίας με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα σχετικά με τα…