Σε συνέχεια προγενέστερου δημοσιεύματός μας για τα ατρακτίδια στοχοποίησης και τον σημαντικό επιχειρησιακό ρόλο που έχουν λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές ισχύος, επανερχόμαστε κάνοντας αναφορά σε τρία…

Τα τεθωρακισμένα οχήματα LAV των Αμερικανών Πεζοναυτών, τα οποία είναι εφοδιασμένα με αντιαρματικά συστήματα TOW, αναβαθμίζονται με νέους πύργους, ποιο εργονομικούς και ικανούς να υποστηρίξουν…