Χθες δημοσιεύσαμε την είδηση της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς της Leonardo για το πρόγραμμα προμήθειας αντιμέτρων τορπιλών και υποστήριξης τους για τον εξοπλισμό των τεσσάρων (4) υποβρυχίων T-214 και του εκσυγχρονισμένου T-209, συνολικού προϋπολογισμού € 10 εκατομμυρίων. Τα αντίμετρα τορπιλών, για τον εξοπλισμό υποβρυχίων, του διαθέτει η Leonardo είναι τα C303/S. Ας τα γνωρίσουμε καλύτερα. Τα C303/S έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν ακουστικές τορπίλες, τορπίλες με ενεργητικό ή παθητικό σύστημα καθοδήγησης, βαρέως ή ελαφρού τύπου, ενσύρματες ή ασύρματες. Καλύπτουν δηλαδή όλο το φάσμα των πιθανών απειλών. Η αντιμετώπιση της απειλής γίνεται με τη χρήση των αναλώσιμων αντιμέτρων ST (Stationary Jammer : Στατικός Παρεμβολέας) και MTE (Mobile Target Emulator : Εξομοιωτής Κινητού Στόχου). Όπως αναφέρει η Leonardo, η χρήση των αναλώσιμων συνδυάζεται με ελιγμούς αποφυγής για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα C303/S αποτελείται από τα δύο (2) αναλώσιμα, το σύστημα εκτόξευσης, το οποίο είναι τοποθετημένο εξωτερικά και κάτω από την υπερκατασκευή του υποβρυχίου, και το σύστημα ελέγχου, το οποίο συνδέεται με το σόναρ ή με το σύστημα διαχείρισης μάχης του υποβρυχίου. Το ST ενσωματώνει μορφοτροπέα (transducer) ο οποίος καλύπτει το εύρος ζώνης (bandwidth) που χρησιμοποιεί η κάθε τορπίλη. Επίσης ενσωματώνει ενισχυτή εναλλαγής ισχύος και μπαταρία υψηλής ενέργειας. Ο ST παράγει μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας η οποία κατανέμετε στο εύρος φάσματος που χρησιμοποιούν οι ακουστικές τορπίλες. Η διάχυση θορύβου υψηλής έντασης έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη του ηχητικού ίχνους του υποβρυχίου και έτσι αποτρέπει την πρόσκτηση του στόχου από την τορπίλη.

Ο MTE παράγει ηχώ για όλες τις ακουστικές τορπίλες και η αποστολή του είναι να παρασύρει την εχθρική τορπίλη μακριά από το φίλιο υποβρύχιο. Για να επιτύχει την αποστολή του ο MTE χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αναμεταδότη για να εξομοιώσει έναν πραγματικό στόχο, ο οποίος παράγει, σε πραγματικό χρόνο, μεγάλης έντασης ακουστική ηχώ για να παρασύρει την εχθρική τορπίλη. Η δομή της παραγόμενης ηχούς είναι πανομοιότητα με αυτή του πραγματικού στόχου (φίλιο υποβρύχιο). Παράλληλα, ο MTE διαχέει θόρυβο έτσι ώστε να προσομοιώνει κινούμενο στόχο. Η λειτουργία αυτή είναι ανεξάρτητη της λειτουργίας παραγωγής ηχούς, ενώ η χρήση του δεν επηρεάζει τις επιδόσεις του ST. Επίσης η υποθαλάσσια πορεία του ΜΤΕ προσχεδιάζεται πριν την εκτόξευση. Τα αντίμετρα του C303/S είναι ίδια με αυτά του συστήματος αυτοπροστασίας CIRCE που εξοπλίζουν τα υποβρύχια T-212 και T-214.

Οι εκτοξευτές είναι τοποθετημένοι εξωτερικά του υποβρυχίου. Η τυπική διαμόρφωση του C303/S είναι δύο (2) εκτοξευτές, ένας σε κάθε πλευρά του υποβρυχίου με 12 αναλώσιμα έτοιμα προς εκτόξευση. Στη διαμόρφωση αυτή το υποβρύχιο μπορεί να αντιμετωπίσει έως και έξι (6) τορπίλες. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Ομοίως, τα αναλώσιμα μπορούν να εφοδιαστούν με ακουστικού εντοπιστές έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και να περισυλλέγονται για εκ νέου χρήση, στην εκπαίδευση ή στη μάχη. Ο ST έχει μήκος 1,15 μέτρα, διάμετρο 78 χιλιοστά και βάρος οκτώ (8) κιλά, ενώ ο MTE έχει μήκος 1,25 μέτρα, διάμετρο 125 χιλιοστά και βάρος 23 κιλά.