Όπως ανακοίνωσε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ο προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών της χώρας, για το οικονομικό έτος 2020, θα είναι αυξημένο κατά 16%, στα $ 20,6 δισεκατομμύρια, σε σχέση με το 2019. Ωστόσο το ποσό αυτό δεν θα πάει μόνο στο Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στις Δυνάμεις Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας θα λάβει $ 9,3 δισεκατομμύρια (45,15% του προϋπολογισμού, παραμένει η αύξηση του 16% σε σχέση με το 2019). Η Αστυνομία θα λάβει $ 6,7 δισεκατομμύρια (32,52% του προϋπολογισμού, αύξηση 15,7% σε σχέση με το 2019), ενώ η Στρατιωτική Χωροφυλακή θα λάβει 3,95 δισεκατομμύρια (19,17% του προϋπολογισμού, αύξηση 17,2% σε σχέση με το 2019).