Εγκρίθηκε ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας για το οικονομικό έτος 2018 και παρουσιάζεται αυξημένος κατά € 1,5 δισεκατομμύρια. Συγκεκριμένα για το 2018 η Γερμανία θα δαπανήσει € 38,5 δισεκατομμύρια έναντι € 37,1 δισεκατομμυρίων το 2017 (αύξηση 3,77%). Για το 2019 έχουν προϋπολογιστεί το ποσό των € 41,5 δισεκατομμύρια (αύξηση 7,79% σε σχέση με το 2018 ή 11,86% σε σχέση με το 2017).

Επίσης, εγκρίθηκε και το μεσοπρόθεσμο σχέδιο αμυντικών δαπανών για την περίοδο 2017-2021, σύμφωνα με το οποίο οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξηθούν από τα € 37,1 δισεκατομμύρια το 2017 στα € 42,3 δισεκατομμύρια το 2021 (αύξηση 14,02% ή € 5,2 δισεκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς).

Σύμφωνα με τη Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο ρυθμός αύξησης των αμυντικών δαπανών, για την περίοδο 2017-2021, είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των άλλων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Σημείωσε μάλιστα ότι απώτερος στόχος της Γερμανίας είναι να αυξήσει, σταδιακά και σε βάθος χρόνου, τις αμυντικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις επιταγές του NATO.