Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ, άσκηση εκκένωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ». Σκοπός της άσκησης ήταν η εξοικείωση του προσωπικού στις σχετικές διαδικασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην άσκηση συμμετείχε το ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ, τα ΓΕ και οι Μονάδες που στρατωνίζονται στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ».