Στη Μακεδονία, 71Km ανατολικά της Θεσσαλονίκης, η Ρεντίνα αποτελεί με την πρώτη ματιά, ένα φιλήσυχο και συνηθισμένο κλασσικό Ελληνικό οικισμό της υπαίθρου, ο οποίος δεν προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις.  Είναι πιο γνωστός στους λάτρεις της αρχαιολογίας για την αρχαία πόλη της Αρέθουσας.  Από το 1963, η Ρεντίνα έλαβε μια νέα διάσταση με την ίδρυση του Κ.Ε.Α.Π (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου).  Η θέση του είναι ιδεώδης για την εκτέλεση της αποστολής του, καθόσον περιβάλλεται από έδαφος που περιλαμβάνει βουνά, ποταμούς, λίμνες και θάλασσα, δηλαδή φυσικούς χώρους απαραίτητους για πρακτική εφαρμογή σε όλα τα αντικείμενα της εκπαιδεύσεως.

Εκπαίδευση στον χειρισμό λέμβου.

Το ΚΕΑΠ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1963 και εγκαταστάθηκε στη Ρεντίνα στο στρατόπεδο που επονομάστηκε Στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχου (ΠΖ) Γεωργίου Κατσάνη».  Η ονομασία αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη τιμής προς τον ανδρείο Διοικητή της 33ης Μοίρας Καταδρομών, ο οποίος έπεσε μαχόμενος υπερασπιζόμενος με τους στρατιώτες του το ύψωμα Πετρομουθιά Πενταδακτύλου κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.  Η προτομή του τοποθετημένη, δίπλα στο μνημείο που υπάρχει προς τιμή των πεσόντων στις μάχες του έθνους Ελλήνων Καταδρομέων, στο χώρο του στρατοπέδου, υποδέχεται σήμερα κάθε επισκέπτη, ο οποίος εισέρχεται στο Στρατόπεδο της Ρεντίνας.

Οργάνωση και Αποστολή του ΚΕΑΠ

Το ΚΕΑΠ είναι Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων υπαγόμενη απευθείας στην Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αποστολή του είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις, στα παρακάτω:

 • Καταδρομικές Ενέργειες.
 • Στον Ανορθόδοξο Πόλεμο.
 • Αναγνώριση Υλικών και Μέσων του Πεδίου Μάχης.
 • Αντικείμενα Απόδρασης, Επιβίωσης και Διαφυγής.
 • Βολές Μάχης Ταχείας Αντιδράσεως και Ελευθέρου Σκοπευτή.
 • Τεχνικής φύσης αντικείμενα των Ειδικών Δυνάμεων.ο Κέντρο είναι οργανωμένο σε τμήματα τα οποία διεξάγουν την εκπαίδευση και σε τμήματα που την υποστηρίζουν. Επίσης περιλαμβάνει και τμήματα που είναι υπεύθυνα για την ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων (ασφάλειας, Διοικητικής Μέριμνας κ.λ.π.).

Εκπαίδευση – Δραστηριότητες

Ως εκπαιδευτικό προσωπικό χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι κατώτεροι αξιωματικοί και μόνιμοι και εθελοντές. υπαξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων και αριθμός κατάλληλων ΔΕΑ. Στο ΚΕΑΠ εκπαιδεύονται Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, ΔΕΑ, Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ των Ειδικών Δυνάμεων, Ανθυπολοχαγοί & Μόνιμοι Λοχίες (ΠΖ) και (ΑΣ), στελέχη λοιπών Όπλων και Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης και προσωπικό των  Σωμάτων Ασφαλείας

Εκπαίδευση στη τεχνική καταρρίχησης από ελικόπτερο UH-1H της ΑΣ

Ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ειδικών Δυνάμεων η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων κάθε χρόνο αναπροσαρμόζει την εκπαίδευση στο ΚΕΑΠ με την συμπλήρωση ή αφαίρεση συγκεκριμένων σχολείων.

Αυτό το εκπαιδευτικό έτος λειτουργούν :

– Το Σχολείο των Καταδρομών, του οποίου αποστολή είναι να αναπτύσσει τη σωματική και ψυχική αντοχή των στελεχών στα ανώτερα δυνατά επίπεδα και σε βαθμό που να μπορούν να υπερνικούν και τις πιο αντίξοες συνθήκες στο πεδίο της μάχης, λαμβάνοντας γρήγορες, ορθές και αμέσως εκτελεστέες αποφάσεις, να τα καταστήσει ικανά να ηγηθούν τμήματα κατά τις επιχειρήσεις και να εκπαιδεύουν το προσωπικό στις Μονάδες τους σε αντικείμενα τεχνικής και τακτικής Καταδρομών. Επίσης να εκπαιδεύσει τα στελέχη στις μεθόδους και την τεχνική της απόδρασης, διαφυγής και στους τρόπους επιβιώσεως στην ύπαιθρο χωρίς τα βασικά στρατιωτικά είδη.

Το Σχολείο Σχεδιάσεως Περιπόλων Ειδικών Δυνάμεων η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην οργάνωση μάχης περιπόλου, στην ορθή και λεπτομερή σχεδίαση της αποστολής για την εκτέλεση καταδρομικών επιχειρήσεων μικρών κλιμακίων.

– Το Σχολείο Απόδρασης, Διαφυγής και Επιβίωσης Ειδικών Δυνάμεων (ΣΑΔΕΕΔ), η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη  στα αντικείμενα απόδρασης, διαφυγής και επιβιώσεως.

–  Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΣΒΕΚ) η αποστολή του οποίου είναι η μετάδοση  στους εκπαιδευόμενους των απαραιτήτων βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα διεξαγωγής καταδρομικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, καθώς και σε τεχνικής φύσεως αντικείμενα των ειδικών δυνάμεων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μονάδων.

– Το Σχολείο Στελεχών Όπλων και Ετέρων Κλάδων (ΣΣΟΕΚ), η αποστολή του οποίου είναι η μετάδοση  στους εκπαιδευόμενους των απαραιτήτων βασικών γνώσεων πάνω σε θέματα διεξαγωγής καταδρομικών επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου, καθώς και σε τεχνικής φύσεως αντικείμενα των ειδικών δυνάμεων.  κατά τη διάρκεια αυτού του σχολείου επιλέγεται το προσωπικό που θα στελεχώσει τις μονάδες των ειδικών δυνάμεων.

–  Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΣΒΕΕΣΕΑ) η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη σε εξειδικευμένες τεχνικές βολών και σε αντικείμενα προκεχωρημένης ατομικής τακτικής.

–  Το Σχολείο  Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης η αποστολή του οποίου είναι να καταστήσει τον μαχητή ικανό να χειρίζεται σωστά τον οπλισμό του και να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε απειλή.

Επίσης λειτουργούν και άλλα μικρότερης διάρκειας αλλά εξίσου σημαντικά σχολεία που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις τα οποία κρίνεται σκόπιμο να μην αναφερθούν επί του παρόντος. 

Τα παραπάνω σχολεία απευθύνονται σε στελέχη με ιδιαίτερες ικανότητες και αποτελούν το επιστέγασμα μιας εξειδικευμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης που προστάζουν οι απαιτήσεις και προκλήσεις των καιρών. Η χρησιμοποίηση των ελεύθερων σκοπευτών έχει αποδειχθεί πόσο σημαντική είναι , καθώς είναι νωπές  ακόμη οι εικόνες από περιοχές όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν και τα πλήγματα που επιφέρουν στον όποιον αντίπαλο. Το ΚΕΑΠ έχει πετύχει να συμβαδίζει με τα διεθνή κέντρα εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα μέσα από τα σύγχρονα και ρεαλιστικά προγράμματα εκπαίδευσης και κυρίως βολών.

Αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων.

Σε όλα τα σχολεία τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται γραπτές και προφορικές εξετάσεις – αξιολογήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις Συντονιστικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Κέντρου και έχουν σαν σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός αφομοίωσης των αντικειμένων που διδάχτηκαν και να γίνει αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της προσπάθειας των εκπαιδευομένων για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.  Κάθε σχολείο έχει τα δικά του δεδομένα και οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν πετυχαίνουν να ανταποκριθούν σε αυτά, διακόπτουν την εκπαίδευσή τους και δεν στελεχώνουν τις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων.

Εγκαταστάσεις

Για το στρατωνισμό τόσο της μόνιμης δύναμης όσο και των εκπαιδευομένων το ΚΕΑΠ διαθέτει τυποποιημένα κτίρια των 120 ανδρών και 2 κτίρια των 40 ανδρών.  Επίσης στο ΚΕΑΠ υφίστανται και διάφορες  εγκαταστάσεις, όπως διοικητήριο,λέσχη αξιωματικών, μαγειρεία – εστιατόρια, ιατρείο – αναρρωτήριο, διμοιρία συντηρήσεως – όρχος οχημάτων καθώς και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι.

Διέλευση εμποδίου με την ονομασία ΚΟΜΠΡΑ.
Ο γνωστός ΤΑΡΖΑΝ…

Μέσα στα 500 στρέμματα, που έχει έκταση το ΚΕΑΠ, βρίσκονται όλες οι απαραίτητες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.  Διαθέτει :

 • Στίβο Καταδρομών των 19 εμποδίων.
 • Στίβο Ημερήσιας Εκγυμνάσεως, καθώς και στίβο Ενδυναμώσεως.
 • Τσιμεντένιο πύργο 18 μέτρων
 • Εμπόδια Αυτοπεποιθήσεως.
 • Στίβο Επιβίωσης.
 • Στίβος Τοπογραφίας.
 • Στίβος Καταστροφών – Ναρκοπολέμου.
 • Πύργος Ορεινού Αγώνα – Τεχνικής αναρρίχησης.
 • Πεδίο Βολής & ΠΒ κατοικημένων τόπων.
 • Γήπεδο Ποδοσφαίρου.
 • Αίθουσες Διδασκαλίας.

Εκτός από όλα τα παραπάνω τεχνητά μέσα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΚΕΑΠ είναι η κατάφυτη και καταπράσινη ημιορεινή περιοχή της Ρεντίνας, η οποία αποτελεί το πιο κατάλληλο πεδίο για την πρακτική εφαρμογή όλων των αντικειμένων εκπαίδευσης κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες.

Ο στίβος καταδρομών αποτελείται από 19 εμπόδια, κάποια από τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ονόματα, όπως «καμήλα», «κόμπρα» κ.α.  Τα πιο δύσκολα εμπόδια είναι σκόπιμα τοποθετημένα στο τέλος του στίβου, ώστε να διαπιστωθούν οι ικανότητες, η αυτοπεποίθηση και η θέληση των ήδη κουρασμένων εκπαιδευομένων.  Το πέρασμα αυτών των εμποδίων απαιτεί ένα συνδυασμό ευελιξίας, φυσική δύναμης, συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων, καλής ισορροπίας και ψυχικής ετοιμότητας, ενώ ο εκπαιδευόμενος εκτός από τα εμπόδια πρέπει να αντιμετωπίσει και το αδυσώπητο χρονόμετρο των εκπαιδευτών.

Καταδρομικό τμήμα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης

Ο στίβος ημερησίας εκγυμνάσεως αποτελείται από 6 εμπόδια, τα οποία πρέπει να περάσει ο εκπαιδευόμενος.  Έλξεις, 36 μέτρα έρπειν, χειροβάδιση και κάθετη κλίμακα και η διέλευση του περιβόητου «Ταρζάν» είναι ένα τυπικό ξύπνημα στο ΚΕΑΠ όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται ουσιαστικά να παλέψει με το χρονόμετρο και τον ίδιο του τον εαυτό.   

Ένα από τα εμπόδια αυτοπεποίθησης είναι ο αποκαλούμενος «Αράπης», όπου ο εκπαιδευόμενος, αφού διασχίσει μία οριζόντια δοκό στο ύψος των 5 μέτρων, κρέμεται από ένα σκοινί και αφήνεται να πέσει στη δεξαμενή του νερού πάνω στην οποία έχει δημιουργηθεί το συγκεκριμένο εμπόδιο. ύψους ι τον εκπαιδευόμενο να ξεπεράσει τον

Σε ένα άλλο σημείο του Στρατοπέδου υπάρχει ένας τσιμεντένιος πύργος 18 μέτρων, στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται διάφορες μεθόδους αναρρίχησης και καταρρίχησης.  Στη μία από τις πλευρές του πύργου υπάρχουν ειδικές υποδοχές σε τακτά διαστήματα, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι, για να αναρριχηθούν χωρίς την χρήση σχοινιών.  Στην άλλη πλευρά οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται την ταχεία καταρρίχηση από Ε/Π ή την τεχνική καταρρίχησης FAST ROPΕ, ενώ στην μπροστινή πλευρά οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις υπόλοιπες μεθόδους καταρρίχησης και καθόδου με την βοήθεια κεκλιμένης αερογέφυρας.

Άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων του ΕΣ κατά τη διάρκεια νυχτερινής αναρρίχησης.

Κοντά στο πύργο υπάρχει ο «βράχος», όπου οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται πρακτικά σε όσα έχουν διδαχθεί σχετικά με τις αναρριχήσεις και τις καταρριχήσεις . Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να εκτελέσουν πολλές φορές την ίδια άσκηση μέχρι να την πραγματοποιήσουν τέλεια, ενώ η «ποινή» των κάμψεων είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.  Όπως λένε όλοι οι εκπαιδευτές στο ΚΕΑΠ: «Αυτοί οι άνδρες θα επιστρέψουν στις Μονάδες τους, όπου θα πρέπει να ηγηθούν των στρατιωτών τους σε καταδρομικές επιχειρήσεις.  Τότε δεν θα υπάρχουν περιθώρια λάθους.  Η φιλοσοφία μας είναι όσο περισσότερος ιδρώτας στη εκπαίδευση, τόσο λιγότερο αίμα στην μάχη».

Ο θρυλικός «βράχος» του ΚΕΑΠ…

Ένας ιδιαίτερος τομέας στο ΚΕΑΠ είναι ο στίβος επιβίωσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να θανατώνουν και να τρώνε οτιδήποτε περπατάει, πετάει, κολυμπάει και έρπει, χωρίς βέβαια κανέναν κίνδυνο για την υγεία τους και πώς να επιβιώνουν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.  Ο στίβος επιβίωσης, τοποθετημένος σε ένα χώρο που θυμίζει ζούγκλα, αποτελείται από 25 κατασκευές, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα είδη καταλυμάτων, παγίδες ζώων, πουλιών, ψαριών και ερπετών, διάφορες μεθόδους καθαρισμού ύδατος, παρασκευής φαγητού κατασκευής όπλων, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε προσφέρει η φύση.

Εκπαίδευση στην επιβίωση.

Στο στίβο επιβίωσης, όλες αυτές οι κατασκευές απλώς παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους ως πρότυπα, διότι  μετά οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά της Ρεντίνας, όπου εφαρμόζουν πρακτικά όσα διδάχθηκαν για την επιβίωση και κάτω από δύσκολες συνήθως καιρικές συνθήκες.

Τεχνική εύρεσης θηράματος στα πλαίσια του
Σχολείου Απόδρασης, Διαφυγής και Επιβίωσης Ειδικών Δυνάμεων (ΣΑΔΕΕΔ), η αποστολή του οποίου είναι να εκπαιδεύσει τα στελέχη  στα αντικείμενα απόδρασης, διαφυγής και επιβιώσεως.

Πέραν των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων το Κέντρο διαθέτει Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος(ΚΨΜ) και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.  Επίσης όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις Διοικητικής Μέριμνας για την υποβοήθηση του κυρίου έργου του που αποτελεί η εκπαίδευση του προσωπικού. Το χώρο του Στρατοπέδου κοσμεί και ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, όπου πραγματοποιείται ο εκκλησιασμός του προσωπικού, ο μηνιαίος αγιασμός και διάφορες λατρευτικές εκδηλώσεις.

Λοιπές Δραστηριότητες

Το Κέντρο επισκέπτονται για να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές του διάφορες Σχολές, όπως η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, αντιπρόσωποι ξένων χωρών, διάφορες λέσχες και σύλλογοι εφέδρων καταδρομών κλπ.  Επίσης συμμετέχει και συμβάλλει με εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνεκπαιδεύσεις διαφόρων φορέων της πολιτείας (πχ Ομάδες διάσωσης, ΕΜΑΚ, κα.).

Ο στίβος επιβίωσης

Προοπτικές και Επιδιώξεις

Η αποδοτικότερη και ρεαλιστικότερη λειτουργία των σχολείων αποτελεί την πρώτη μέριμνα του Κέντρου.  Επίσης επιδιώκεται συνεχώς η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων, ώστε να καταστούν οι εκπαιδευόμενοι ικανοί να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αποφυγή των ατυχημάτων του προσωπικού, την ασφάλεια και τη διατήρηση των εγκαταστάσεων διαβίωσης σε άριστο επίπεδο.

Επίλογος

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται, από το Διοικητή και στελέχη του ΚΕΑΠ, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και συμπαράσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων, τείνουν να εξισώνουν τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του ΚΕΑΠ, με αυτές των Διεθνών Σχολείων του ΝΑΤΟ, προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.

Εκπαίδευση στο CQB