Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ιταλικής Leonardo για το πρόγραμμα προμήθειας αντιμέτρων τορπιλών και υποστήριξης τους για τον εξοπλισμό των τεσσάρων (4) υποβρυχίων «214» και του εκσυγχρονισμένου «209» («Ωκεανός»). Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα (διαγωνισμός 7/20, «Προμήθεια Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς (Option)») έχει προϋπολογισμένο κόστος € 10 εκατομμυρίων. Κατόπιν της αποδοχής, η εταιρία θα κληθεί να συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που είναι η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Τα αντίμετρα τορπιλών, για τον εξοπλισμό υποβρυχίων, του διαθέτει η Leonardo είναι τα C303/S.