Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ενέκρινε την πώληση στην Πολωνία τεσσάρων αντιαεροπορικών συστημάτων (Μοίρες) MIM-104 Patriot, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας DSCA (Defense Security Cooperation Agency). Το δυνητικό κόστος της προμήθειας, εάν ενεργοποιηθούν όλα τα δικαιώματα προαίρεσης (option), ανέρχεται στο ποσό των $ 10,5 δισεκατομμυρίων.

Κάθε σύστημα Patriot (Μοίρα) αποτελείται από μια Πυροβολαρχία Διοικήσεως, μια Πυροβολαρχία Συντήρησης και τρείς Πυροβολαρχίες Μάχης με έξι εκτοξευτές των τεσσάρων βλημάτων έκαστος εκτοξευτής, ανά Πυροβολαρχία Μάχης.

Με βάση τη συγκεκριμένη τυπική σύνθεση ενός συστήματος Patriot η Πολωνία θα προμηθευτεί 72 εκτοξευτές.

Το κόστος των $ 2,625 δισεκατομμύρια ανά σύστημα Patriot εμφανίζεται κατά πολύ αυξημένο σε σχέση με τα $ 557 εκατομμύρια που κόστισε το σύστημα Patriot στη Ρουμανία, η οποία συμφώνησε να προμηθευτεί επτά συστήματα Patriot έναντι του ποσού των $ 3,9 δισεκατομμυρίων.

Αυτή η διαφορά στην τιμή έχει προκαλέσει επικριτικά δημοσιεύματα στην Πολωνία. Ωστόσο, η διαφορά στην τιμή έγκειται στο γεγονός ότι η Πολωνία σκοπεύει να προμηθευτεί περισσότερα βλήματα της έκδοσης PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhanced), τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο δοκιμών και είναι το πλέον προηγμένα βλήματα της οικογένειας MIM-104.

Επιπλέον, η Πολωνία έχει επιλέξει το υπό ανάπτυξη νέο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου IBCS (Integrated Battle Command System) της Northrop Grumman, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία το 2022.

Στην ουσία η Πολωνία έχει επιλέξει ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη, συνεπώς, ως πρώτη πελάτης, καλείται να πληρώσει και μέρος του κόστους έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, ένα μέρος του συνολικού κόστους θα επιστρέψει στην Πολωνία με τη μορφή Αντισταθμιστικών Οφελών, κατόπιν ρητής απαίτησης της Πολωνίας.