Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πρόγραμμα FMS (Foreign Military Sales) για την αναβάθμιση των 23 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Fighting Falcon του Ομάν.

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση του λογισμικού (software), του συστήματος αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF : Identification Friend or Foe) και της αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων επικοινωνιών των αεροσκαφών στο επίπεδο Mode.5. Το δυνητικό κόστος του προγράμματος είναι της τάξεως των $ 62 εκατομμυρίων.

Σε επίπεδο συστημάτων (hardware) θα αναβαθμιστούν 29 συσκευές κρυπτογράφησης KIV-78 (23 επί των αεροσκαφών και έξι εφεδρικών) και ισάριθμες KY-100M, 29 αναμεταδότες AN/APX-126, ενώ σε επίπεδο λογισμικού θα αναβαθμιστούν τα προγράμματα CPINS (Classified and Unclassified Computer Program Identification Numbers) και JMPS (Joint Mission Planning System), καθώς και το πρόγραμμα που αφορά στη λειτουργία των ατρακτιδίων σκόπευσης Sniper.

Επικουρικά το πρόγραμμα αφορά και στην παροχή υπηρεσιών, ανταλλακτικών και υλικών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.