Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους $ 45,05 εκατομμυρίων με την Leonardo για την αναβάθμιση και υποστήριξη των 10 μεταφορικών αεροσκαφών C-27J Spartan, στο πλαίσιο του προγράμματος CAU (Commonwealth Avionics Upgrade). Το πρόγραμμα αφορά στην αντικατάσταση και αναβάθμιση των επικοινωνιακών συστημάτων των αεροσκαφών, την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας τους και την υποστήριξη τους. Οι εργασίες αναβάθμισης αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2023 και να ολοκληρωθούν το 2026. Το Δεκέμβριο του 2011 η Αυστραλία προχώρησε στην προμήθεια 10 C-27J Spartan έναντι κόστους $ 950 εκατομμυρίων. Τα δύο πρώτα αεροσκάφη παραδόθηκαν το Δεκέμβριο του 2014, ενώ το τελευταίο τον Απρίλιο του 2018.