Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ανακοίνωσε ότι στις 29 Απριλίου υπογράφηκε η ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας με την εταιρείας TURBOMED, διάρκειας ενός έτους. Η εν λόγω συνεργασία αφορά την αδαπάνως συντήρηση και επισκευή εκ μέρους της εταιρείας όλων των στροβιλοϋπερπληρωτών των πετρελαιοκινητήρων των πολεμικών πλοίων καθώς και την μεταφορά τεχνογνωσίας σε προσωπικό του ΠΝ, με τη μορφή πρακτικής εξάσκησης, κατά την διάρκεια υλοποίησης των τεχνικών εργασιών.