Η ισπανική SASCorp ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα μη-επανδρωμένο χερσαίο όχημα (UGV) με αμφίβια ικανότητα σε ρόλο υποστήριξης του Πεζικού. Το Tellus (6 x 6) μπορεί να μεταφέρει 1.700 κιλά φορτίου, ενώ μπορεί να μεταφέρει και οπλισμό, όπως ένα πυροβόλο των 40 χιλιοστών, συζυγές πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών και δύο διπλούς εκτοξευτές αντιαρματικών βλημάτων. Το μήκος του Tellus είναι 4,3 μέτρα και το πλάτος του 2,3 μέτρα. Το ύψος του είναι 1,8 μέτρα και το βάρος του (κενό) περί τους 3,5 τόνους. Εκτός του οπλισμού, το Tellus ενσωματώνει ικανότητα ελέγχου μέσω δορυφόρου και σύστημα επίγνωσης της κατάστασης. Οι αποστολές που θα αναλαμβάνει είναι του ανεφοδιασμού, του μηχανικού (με ενσωματωμένη λεπίδα), της καταστροφής εκρηκτικών και της υποστήριξης μάχης. Το όχημα μπορεί να κινηθεί σε ανηφόρα με κλίση 60%, σε έδαφος με πλευρική κλίση 30% και να υπερνικά κάθετα εμπόδια ύψους 70 εκατοστών. Η μέγιστη ταχύτητα στην ξηρά είναι περί τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στο νερό οι 6 κόμβοι (11 χιλιόμετρα την ώρα). Η αυτονομία του είναι 10 ώρες στην ξηρά ή 8 ώρες στο νερό.