Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι το πρώτο νέο Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicles) παραδόθηκε στην 1η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ABCT : Armored Brigade Combat Team) της 3ης Μεραρχίας Πεζικού και παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία αντικατάστασης των M-113A3. Η επιλογή της BAE Systems και του AMPV ανακοινώθηκε το 2014. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο Αμερικανικό Στρατός θα παραλάβει συνολικά 2.907 AMPV. Το AMVP είναι μια έκδοση του τεθωρακισμένου οχήματος μάχης M2 Bradley του Αμερικανικού Στρατού, χωρίς όμως τον πύργο μάχης. Η έκδοση M-113A3, που αντικαθιστά, παρουσιάστηκε το 1987 και ενσωματώνει ισχυρότερο κινητήρα, βελτιωμένη εσωτερική θωράκιση προστατευτικού πλέγματος (Spall Liners) και προσθήκη εξωτερικών, θωρακισμένων δεξαμενών καυσίμου, εκατέρωθεν της οπίσθιας ράμπας εισόδου/εξόδου. Μέρος του στόλου των M-113 του Αμερικανικού Στρατού αντικαταστάθηκαν από M2 Bradley στη δεκαετία του 1980.

Περισσότερα για τα τεθωρακισμένα οχήματα AMPV μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: