Την προμήθεια περισσότερων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού τύπου MC-130J Commando II της Lockheed Martin προτείνει η Αμερικανική Γερουσία για το 2018.

Η Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας (SAC : Senate Appropriations Committee) προτείνει τη δαπάνη του ποσού των $ 1,2 δισεκατομμυρίων για την προμήθεια 13 MC-130J, τι στιγμή που το Υπουργείο Άμυνας απαιτεί μόλις $ 400 εκατομμύρια (για την προμήθεια 5 αεροσκαφών).

Το σχετικό πρόγραμμα με συνημμένες όλες τις απαιτήσεις-προτάσεις θα πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο.