Η κρατική υπηρεσία εξοπλισμών της Νότιας Κορέας (DAPA : Defense Acquisition Program Administration) αποφάσισε ότι θα αλλάξει την πολιτική Αντισταθμιστικών Οφελών (ΑΟ) από την πολιτική της μεταφοράς τεχνολογίας στην πολιτική της βιομηχανικής συμμετοχής ή της συμπαραγωγής.

Σύμφωνα με την DAPA αυτή η αλλαγή πολιτικής αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον έσοδα από εξαγωγές ύψους $ 270 εκατομμυρίων την περίοδο 2020-2024 και στη δημιουργία 3.700 νέων (μόνιμων) θέσεων εργασίας.

Το σημερινό καθεστώς AO, το οποίο εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, προβλέπει τη συμφωνία του εξαγωγέα στη μεταφορά τεχνολογίας στη Νότιο Κορέα προκειμένου να συμφωνηθεί το πρόγραμμα και να υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο.

Ο όρος της μεταφοράς τεχνολογίας είχε έχει ως στόχο την τεχνολογική εξέλιξη της αμυντικής βιομηχανίας της Νότιας Κορέας σε τέτοιο βαθμό ώστε σε ύστερο χρόνο να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να παράγουν υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Η αλλαγή της πολιτικής από την μεταφορά τεχνολογία στη βιομηχανική συμμετοχή ή συμπαραγωγής δεν θα γίνει άμεσα, αλλά σταδιακά, αφού πρώτα θα πρέπει να μελετηθεί η αλλαγή μιας σειράς νόμων.

Ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής ή το ύψος της προμήθειας, θα υπάρξει και ρήτρα, σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί υπό-συστήματα, τα οποία κατασκευάζονται στη Νότιο Κορέα.