Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Welt am Sonntag», η οποία επικαλείται διπλωματικές πηγές η Τουρκία ζήτησε να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βελτίωσης της κινητικότητας. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα το αίτημα κατατέθηκε στον Ολλανδία, η οποία ηγείται του προγράμματος βελτίωσης της μεταφοράς στρατιωτικών μονάδων και εξοπλισμού εντός της Ευρώπης. Όπως είναι γνωστό στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και χώρες εκτός  ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και ο Καναδάς, η συμμετοχή των οποίων έχει συμφωνηθεί.

Να σημειωθεί ότι χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα υπό τον όρο ότι πληρούν ορισμένα πολιτικά, νομικά και οικονομικά κριτήρια όπως η υιοθέτηση των κοινών αξιών της ΕΕ, η σχέσεις καλής γειτονίας με τις χώρες της ΕΕ και να μην λαμβάνει αποφάσεις που να έρχονται σε σύγκρουση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας. Το πρόγραμμα βελτίωσης της κινητικότητας στην Ευρώπη αφορά στην καταγραφή των αναγκών και στη συνέχεια στην αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η απλοποίηση των γραφειοκρατικών εμποδίων που δυσχεραίνουν τις στρατιωτικές μετακινήσεις και την ευκολότερη μεταφορά εκρηκτικών και άλλων επικίνδυνων υλών και υλικών και η προσαρμογή και εκσυγχρονισμός της οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής της Ευρώπης. Απώτερος στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος ανάπτυξης στρατευμάτων και υλικών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης ή πολέμου, σε πέντε ημέρες το μέγιστο.

Το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο στην βελτίωση των οδικών και των σιδηροδρομικών δικτύων, αλλά και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στο διαμερισμό πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη την εχθρική στάση της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, θα πρέπει να δούμε πως θα αντιδράσουν Αθήνα και Λευκωσία, αν δηλαδή δεχτούν τη συμμετοχή της Τουρκία σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.