Η ευρωπαϊκή κοινοπραξία Airbus ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη γαλλική Earthcube για την ανάπτυξη του συστήματος DSM (Defence Site Monitoring) παρακολούθησης στρατηγικών εγκαταστάσεων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. To DSM θα συνδυάζει δορυφορικές εικόνες και λογισμικό ανάλυσης βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνης. Οι εικόνες θα προέρχονται από τους δορυφόρους Pléiades, ανάλυσης 50 εκατοστών, ενώ από το 2021 θα προέρχονται από τους δορυφόρους Pleiades Neo των 30 εκατοστών. Οι αλγόριθμοι του λογισμικού θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τον αυτόματο εντοπισμό, αναγνώριση και κατηγοριοποίηση αεροσκαφών, πλοίων και οχημάτων σε βάσης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.