Στις 15 Οκτωβρίου η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) προκήρυξε διαγωνισμός για την προμήθεια συνολικά 25.600 αερόφυλων (Chaffs) και θερμοβολίδων (Flares), εκ των οποίων 12.800 αερόφυλα και 12.800 θερμοβολίδες, για τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64D/D Longbow Apache. Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους € 548.000 καλύπτει τις ανάγκες των ετών 2019-2021, «με έναρξη το 2020 ή εναλλακτικά το αντίστοιχο έτος εντός του οποίου θα καταστεί δυνατή η διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων για την υπογραφή της σύμβασης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η προκήρυξη. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 14η Δεκεμβρίου 2020.