Ο Αμερικανικός Στρατός σχεδιάζει τη δαπάνη $ 9,6 δισεκατομμυρίων για την ανακαίνιση των 6.700 στρατοπέδων του, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και συνθηκών διαβίωσης των στρατιωτών και των στελεχών. Η δαπάνη αυτή αναμένεται να δαπανηθεί μέχρι το 2030. Για τις ανάγκες του προγράμματος ο Αμερικανικός Στρατός έχει κατηγοριοποιήσει τα στρατόπεδα του, με αυτά που απαιτούν τις περισσότερες παρεμβάσεις ως «Q3» ή «Q4».

Η κατηγορία «Q4» αφορά σε στρατόπεδα με το μεγαλύτερο κόστος αποκατάστασης. Στόχος του προγράμματος είναι το 2030 να μην υπάρχουν στρατόπεδα στις κατηγορίες «Q4» ή «Q3». Ο Αμερικανικός Στρατός έχει υπολογίσει ότι το σύνολο των 6.700 στρατοπέδων έχει τουλάχιστον ένα κτίριο στην κατηγορία «Q3» ή «Q4». Η αρχή του προγράμματος θα γίνει εντός του 2020 με την αποδέσμευση $ 700 εκατομμυρίων, ενώ το ποσό θα είναι αυξημένο από το 2021 και μετά.