Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας «Infodefensa» η Κολομβία υπέγραψε σύμβαση, με τις ΗΠΑ, συνολικού ύψους $ 3,9 εκατομμυρίων, για την προμήθεια 86 ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων M-1117, μέσω προγράμματος EDA (Excess Defense Articles). Να σημειωθεί ότι η αρχική απαίτησης της Κολομβίας ήταν για 144 οχήματα, αλλά η προμήθεια τους δεν προχώρησε λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην πανδημία με αποτέλεσμα τη διάθεση του σχετικού κονδυλίου σε άλλες ανάγκες. Η Κολομβία διατηρεί σε υπηρεσία 69 M-1117 από παλαιότερη προμήθεια. Στο κόστος περιλαμβάνεται ποσότητα ανταλλακτικών, υλικών υποστήριξης και μεταφοράς τους.