Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο συνολικού ύψους $ 162,4 εκατομμυρίων, με την αμερικανική General Dynamics, για την προμήθεια 624 μη-επανδρωμένων οχημάτων ανεφοδιασμού (UGV : Unmanned Ground Vehicles), στο πλαίσιο του προγράμματος SMET (Small Multipurpose Equipment Transports). Το κόστος του κάθε οχήματος είναι της τάξεως των $ 260.000 (περίπου € 235.000) και οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο τετράμηνο του 2021.

Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο Ομάδας (ένα όχημα) και Διμοιρίας (δύο οχήματα) και αναμένεται να μειώσουν το μεταφερόμενο βάρος για κάθε στρατιώτη έως και 50 κιλά. Η απαίτηση είναι ένα όχημα να μπορεί να μεταφέρει έως και 1.000 κιλά φορτίου. Κάθε όχημα δεν θα μεταφέρει μόνο τα ατομικά είδη των στρατιωτών, αλλά και προμήθειες (όπως εφόδια και πυρομαχικά) έτσι ώστε η Ομάδα ή η Διμοιρία να μπορεί να παραμείνει στο πεδίο για περισσότερες ημέρες, χωρίς την ανάγκη επιστροφής στη βάση για ανεφοδιασμό.

Η χρήση UGV σε ρόλο ανεφοδιασμού συνάδει με τη νέα αντίληψη του Αμερικανικού Στρατού σχετικά με τις διαδικασίες ανεφοδιασμού των μονάδων πρώτης γραμμής, οι οποίες θα πρέπει να είναι ταχύτατες και ολιστικές. Ταχύτατες διότι ο Αμερικανικός Στρατός θα πρέπει να αναπτύσσεται ταχύτατα όπου υπάρχει ανάγκη και ολιστικές διότι, σύμφωνα με το νέο δόγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις, αναπτυσσόμενες στο πεδίο μάχης θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους εφόδια και πυρομαχικά για το σύνολο των ημερών της αποστολής. Ανεφοδιασμός θα υπάρχει μόνο αν επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής στο πεδίο ή αν χαθούν τα εφόδια (για παράδειγμα από εχθρική δράση).

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό η χρήση των UGV θα επιτρέψει την ταχεία κίνηση μιας Ομάδας ή μιας Διμοιρίας προς τον αντικειμενικό σκοπό με ρυθμό 30 χιλιομέτρων εντός πέντε ωρών, κάτι που σήμερα είναι πολύ δύσκολο, καθώς ο φόρτος πορείας ζυγίζει περί τα 50 κιλά.