Η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής ενέκρινε δαπάνη ύψους € 560,9 εκατομμυρίων για την προμήθεια 600 βλημάτων RAM (Rolling Airframe Missile) της έκδοσης Block.2B. Τα βλήματα RAM Block.2B ενσωματώνουν ισχυρότερο κινητήρα, βελτιωμένο παθητικό ερευνητή ραδιοσυχνοτήτων και βελτιωμένο υπέρυθρο ερευνητή. Ο βελτιωμένος υπέρυθρος ερευνητή προσδίδει στο βλήμα τη δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων σε άλλα βλήματα στην περίπτωση μαζικής προσβολής (Salvo). Τα βλήματα θα παραδοθούν την περίοδο 2024-2029.