Στην προμήθεια 500 πυρομαχικών ακριβείας Bonus των 155 χιλιοστών της BAE Systems Bofors προχώρησε ο Αμερικανικός Στρατός. Πρόκειται για την πρώτη παραγγελία, έναντι συνολικών αναγκών 3.141 πυρομαχικών των τύπου για το διάστημα 2018-2020. Οι παραδόσεις αναμένονται στα τέλη του 2018.

Το Bonus είναι ένα βλήμα μέγιστου βεληνεκούς 35 χιλιομέτρων, το οποίο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τον πιθανό στόχο. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα προσβολής ενός στόχου ο οποίος δεν μπορεί να καταστραφεί από τα υπό-πυρομαχικά. Η διαδικασία ανίχνευσης και αναγνώρισης του στόχου πραγματοποιείται με τη μέθοδο της επεξεργασίας εικόνας, την οποία τα υπό-πυρομαχικά λαμβάνουν από τον υπέρυθρο αισθητήρα.

Οι εικόνες του στόχου που λαμβάνονται συγκρίνονται με τα δεδομένα που λαμβάνει ο αισθητήρας ανίχνευσης του στόχου. Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται οι στόχοι που μπορούν να προσβληθούν αποτελεσματικά από αυτούς τους στόχους, οι οποίοι δεν μπορούν να προσβληθούν ή ακόμα και εάν προσβληθούν δεν θα καταστραφούν.