Γαλλία και Βέλγιο συμφώνησαν, σε επίπεδο κυβερνήσεων, για την υλοποίηση του βελγικού προγράμματος CaMo (Capacité Motorisée : Μηχανοκίνητη Ικανότητα), προμήθειας 442 νέων τεθωρακισμένων οχημάτων για το Βελγικό Στρατό, συνολικής αξίας € 1,6 δισεκατομμυρίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος CaMo ο Βελγικός Στρατός θα προμηθευτεί, το διάστημα 2025-2030 382 τεθωρακισμένα οχήματα Griffon και 60 τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Jaguar.

Τα οχήματα θα φέρουν τον ίδιο εξοπλισμό με τα γαλλικά οχήματα του προγράμματος EBMR SCORPION (Engin Blindé Multi-Rôles, Τεθωρακισμένα Οχήματα Πολλαπλών Ρόλων), επίσης Griffon και Jaguar, συνεπώς ο Γαλλικός και ο Βελγικός Στρατός θα μπορούν να συνεργάζονται απόλυτα στο πεδίο της μάχης, σε επίπεδο χερσαίων δυνάμεων. Επίσης, πάντα στο πλαίσιο του προγράμματος CaMo Γαλλία και Βέλγιο θα δημιουργήσουν και θα μοιράζονται κοινή εκπαίδευση και υποστήριξη, μειώνοντας έτσι τα αντίστοιχα κόστη.

Το πρόγραμμα SCORPION  (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l’ InfovalorisatiON) αφορά στην αντικατάσταση ή αναβάθμιση όλων των οχημάτων μάχης του Γαλλικού Στρατού και η διασύνδεση του με το νέο σύστημα επικοινωνιών και διαχείρισης μάχης του Γαλλικού Στρατού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2000 και χρειάστηκε 15 χρόνια εργασίας και € 200 εκατομμύρια, μόνο για τη χρηματοδότηση εκθέσεων και μελετών, για την ανάπτυξη του.

Σε γαλλική υπηρεσία το Jaguar θα αντικαταστήσει τα οχήματα AMX-10RC, ERC-90 Sagaie και VAB Hot. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό οι παραδόσεις των πρώτων Jaguar αναμένεται να ξεκινήσουν το 2020. Συνολικά ο Γαλλικός Στρατός αναμένεται να παραλάβει 248 Jaguar, ενώ έως το 2025 θα πρέπει να έχει παραλάβει τουλάχιστον 110 οχήματα.

Ο οπλισμός των Jaguar αποτελείται από ένα πυροβόλο των 40 χιλιοστών με δραστικό βεληνεκές 1.500 μέτρα, από δύο διπλούς εκτοξευτές αντιαρματικών βλημάτων MMP (Missile Moyenne Portée) της MBDA, μέγιστου βεληνεκούς 4 χιλιομέτρων και από ένα πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών. Το όχημα υπηρετείται από τρία άτομα (οδηγός, αρχηγός πληρώματος, πυροβολητής) και έχει επίπεδο προστασίας STANAG 4569 Level 4, δηλαδή προστατεύεται από φυσίγγια διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών, από θραύσματα βλημάτων των 155 χιλιοστών και νάρκες με εκρηκτική ύλη ίση με 10 κιλά TNT.

Το Griffon, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 10 άτομα (πλήρωμα και στρατιώτες) θα αντικαταστήσει τα VAB. Ο κύριος εξοπλισμός του αποτελείται από έναν τηλεχειριζόμενο πύργο εφοδιασμένο πολυβόλο των 12,7 ή 7,62 χιλιοστών ή έναν πολλαπλό εκτοξευτή βομβίδων των 40 χιλιοστών.

Με την προμήθεια των 442 Griffon και Jaguar ο Βελγικός Στρατός θα αντικαταστήσει 418 οχήματα, εκ των οποίων 138 Piranha IIIC, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2008, 60 Pandur I, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία από το 1996 και 220 Dingo-2.