Στις 11 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση του Βελγίου ενέκρινε την προμήθεια 322 ελαφρών οχημάτων (4 x 4) JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) της αμερικανικής Oshkosh, συνολικού κόστους € 135 εκατομμυρίων, μαζί με τη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2023. Τα νέα οχήματα θα αντικαταστήσουν τα 437 LMV Lynx (Light Multipurpose Vehicles) της ιταλικής IVECO (το πρόγραμμα αντικατάστασης τους διεκδικούσε και η IVECO με το Panther CLV, που αποτελεί βελτιωμένη έκδοση των LMV).

Τα βελγικά LMV είναι μικρής ηλικίας, μόλις 13-15 ετών, αφού κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν την περίοδο 2005-2007. Ο λόγος της αντικατάστασης τους είναι τεχνικός, καθώς τα οχήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα με ρωγμές στο σασί, ενώ σε 120, στα οποία έχει τοποθετηθεί τηλεχειριζόμενος πύργος και επιπλέον θωράκιση, ρωγμές παρουσιάζονται και στην οροφή. Επίσης η αύξηση του βάρους (από τα 4.855 κιλά της βασικής διαμόρφωσης στα 6.212-6.383 κιλά στη διαμόρφωση με πύργο και επιπλέον θωράκιση) έχει επιφέρει μείωση των επιδόσεων κίνησης.