Με 30 νέα πλοία ναρκοπολέμου κλάσης Alexandrit (Project 12700) θα ενισχυθεί το Ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό έως το 2035. Τα 30 νέα πλοία θα προστεθούν στο ένα που βρίσκεται σε υπηρεσία και στα τέσσερα, που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσης ναυπήγησης. Το πρώτο πλοίο (Aleksandr Obukhov) άρχισε να ναυπηγείται το Σεπτέμβριο του 2011, καθελκύστηκε τον Ιούνιο του 2014 και εντάχθηκε σε υπηρεσία το Δεκέμβριο του 2016. Το δεύτερο πλοίο (Georgiy Kurbatov) άρχισε να ναυπηγείται τον Απρίλιο του 2015, καθελκύστηκε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία το 2018. Τα υπόλοιπα τρία πλοία ξεκίνησαν να ναυπηγούνται το 2017.