Η Oshkosh ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο αξίας $ 100,1 εκατομμυρίων από τον Αμερικανικό Στρατό στο πλαίσιο του προγράμματος JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Το συγκεκριμένο συμβόλαιο αφορά στην προμήθεια 258 L-ATV (Light combat tactical All-Terrain Vehicle) και είναι το 7ο κατά σειρά συμβόλαιο του προγράμματος JLTV από το 2015 και μετά, έτος επιλογής του L-ATV (το πρώτο συμβόλαιο υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2016). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 1.000 οχήματα στο πλαίσιο του χαμηλού ρυθμού παραγωγής (LRIP : Low Rate Initial Production), ενώ ο πλήρης ρυθμός παραγωγής (FRP : Full Rate Production) θα ξεκινήσει το 2019.

Οι συνολικές απαιτήσεις αφορούν στην προμήθεια 54.599 οχημάτων, εκ των οποίων 5.500 για τους Αμερικανούς Πεζοναύτες και 49.099 για τον Αμερικανικό Στρατό. Τα οχήματα των Πεζοναυτών θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως το 2022, ενώ του Στρατού έως το 2040. Μέχρι στιγμή τα οχήματα L-ATV έχουν αναπτυχθεί σε τέσσερις διαμορφώσεις: M-1278HGC-GP (Heavy Guns Carrier-General Purpose), M-1279U (Utility), M-1280GP (General Purpose) και M-1281CCWC (Close Combat Weapons Carrier).

Σε μια παράλληλη εξέλιξη η Oshkosh ανέλαβε συμβόλαιο ύψους $ 40 εκατομμυρίων για την ανακατασκευή και εργοστασιακή αποκατάσταση 90 οχημάτων κατηγορίας HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Trucks) του Αμερικανικού Στρατού. Το πρόγραμμα θα τυποποιήσει τα οχήματα στην τελευταία διαθέσιμη διαμόρφωση των οχημάτων και θα τα επαναφέρει σε εργοστασιακή κατάσταση με 0 χιλιόμετρα και 0 ώρες λειτουργίας. Ουσιαστικά το πρόγραμμα θα αποδώσει 90 νέα οχήματα με κόστος $ 445.000 ανά όχημα, τη στιγμή που ένα καινούργιο όχημα κοστίζει πάνω από $ 550.000. Οι παραδόσεις των πρώτων ανακατασκευασμένων οχημάτων θα ξεκινήσουν το 2019.