Τη στιγμή που στην Ελλάδα διαφημίζουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η γειτονική Βουλγαρία προμηθεύτηκε ένα αμιγώς ελληνικό σύστημα των ελληνικών εταιρειών…