Η τερματική άμυνα μιας ναυτικής μονάδας επιφανείας είναι σημαντική για την επιβίωσή της στο πεδίο της μάχης.  Η τερματική άμυνα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.…