Το αεροπορικό όπλο είναι το κύριο βαρόμετρο μιας ένοπλης σύγκρουσης. Η τοπική όσο και η τακτική αεροπορική υπεροχή εξασφαλίζουν στις ναυτικές και στις χερσαίες δυνάμεις…

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρώτες επαφές μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της αμερικανικής, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης ΗΠΑ για επιπρόσθετες στρατιωτικές διευκολύνσεις των Αμερικανικών Ενόπλων…