Η θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Ελληνισμού. Είναι υπεύθυνη για την πολιτική, πολιτισμική και οικονομική εξέλιξη του λαού μας από αρχαιοτάτων χρόνων.…