Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις επιχειρήσεις από αέρος αναγνώρισης, ήταν η «αμεσότητα» της πληροφορίας. Στα χρόνια του πρώτου και του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, καταδιωκτικά…