Το αφιέρωμα αυτό δεν είναι μόνο μία απόπειρα να εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα των πυραυλοκεντρικών επιχειρήσεων και όχι μόνο από την πλευρά της ελληνικής εξοπλιστικής…