Πριν αναπτύξουμε το δεύτερο μέρος τη παρούσας ανάλυσης, θα επιχειρήσουμε ορισμένες διευκρινήσεις, σε παρατηρήσεις, επισημάνσεις και ερωτήματα που προήλθαν από τα σχόλια σας. Σε οποιοδήποτε…