Μετά το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για 14 ημέρες, η κυβέρνηση αποφάσισε, λόγω του Κορωνοϊού και ως μέτρο πρόληψης να μην πραγματοποιηθούν οι στρατιωτικές και…