Σύμφωνα με έρευνας και διενέργησε η Public Issue, τηλεφωνικά, σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17+ ετών, διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο το Στρατό,…