Χωρίς καμία διάθεση να καλύψουμε τις κυβερνητικές ευθύνες που είναι ΣΑΦΕΙΣ και ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία όπως συλλέξαμε, τα οποία φανερώνουν τουλάχιστον για τη…