Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των εργοστασίων παραγωγής πυρομαχικών που διαθέτει. Το πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαίο καθώς τα περισσότερα εργοστάσια είναι πλέον 60 ετών περίπου, τη στιγμή που κατασκευάστηκαν για 50 χρόνια (συνολικά ο Αμερικανικός Στρατός έχει μειώσει τα εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών από 84 που είχε στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου σε 16). Το σχετικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 και μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί $ 3,2 δισεκατομμύρια, ενώ θα απαιτηθούν, μέχρι το 2035, άλλα $ 14-16 δισεκατομμύρια. Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας, τόσο της παραγωγής όσο και του προσωπικού.