Καθολική είναι η επιστράτευση στην Ουκρανία έπειτα από το αποψινό διάταγμα της ουκρανικής κυβέρνησης. Παρά το γεγονός πως υπήρξαν μικρότερες κλήσεις εφέδρων τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων λόγω της κατάστασης ο Ουκρανός πρόεδρος προχωρά σε καθολική επιστράτευση μεταξύ 18 έως και 60 ετών.

Επίσης σύμφωνα με το αποψινό διάταγμα οι άνδρες των παραπάνω ηλικιών απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τη χώρα και πρέπει άμεσα να καταταγούν στον ουκρανικό στρατό. Ήδη η ουκρανική κυβέρνηση έχει μοιράσει οπλισμό σε δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς στα πλαίσια ενός δόγματος παλαϊκής άμυνας.