Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση (δείτε ΕΔΩ) με θέμα: «Υποδομές υποστήριξης Rafale», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι «ένα μεγάλο μέρος των υποδομών υποστήριξης της 114 ΠΜ είναι έτοιμο προς χρήση, ενώ για αυτό που η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το 2022, λόγω των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών, έχουν καθοριστεί ενδιάμεσες λύσεις κι έτσι τα αεροσκάφη Rafale, που ήδη αφίχθηκαν, επιχειρούν άμεσα και απρόσκοπτα». Ανέφερε επίσης ότι τα ανταλλακτικά, ο επίγειος εξοπλισμός υποστήριξης και τα αναγκαία αναλώσιμα παραλαμβάνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που προβλέπει η σύμβαση.

Περαιτέρω διευκρίνισε ότι έχει παραληφθεί και έχει μεταφερθεί στην 114 ΠΜ το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού των δύο (2) πρώτων εκ των τεσσάρων (4) συνολικά παρτίδων, που αφορούν στον απαραίτητο εξοπλισμό για τα πρώτα στάδια συντήρησης των αεροσκαφών. Ομοίως, η διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού εξελίσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση και για το 2022 είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται περαιτέρω εκπαιδεύσεις σε Γαλλία και 114 ΠΜ. Τέλος, διευκρίνισε ότι το προσωπικό του οποίου η εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί, είναι καθ’ όλα έτοιμο να αναλάβει την υποστήριξη των αεροσκαφών.