Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καταθέσει αίτημα στην Αθήνα για την ένταξη Αμερικανών, ως στρατιωτικών συνδέσμων, σε μονάδες των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων. Στο ζήτημα είχε αναφερθεί σε μερίδα του τύπου. Η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει ως εξής: «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Δημήτριος Καμμένος με θέμα «Οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσημα να τοποθετήσουν «ελεγκτές-τοποτηρητές» στις Ελληνικές ειδικές δυνάμεις» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, ότι δεν έχει περιέλθει οποιοδήποτε σχετικό αίτημα για ένταξη στελεχών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».