Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, με θέμα: «Αναγκαιότητα σύσφιξης των διακρατικών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος κα Ινδίας», το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης δήλωσε ότι επιδιώκει ενίσχυση των ήδη στενών δεσμών με την Ινδία, ότι υφίσταται και είναι ενεργό σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης περί αμυντικής και τεχνικής συνεργασίας, ενώ κάθε έτος επικαιροποιείται και ανανεώνεται διμερές Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ). Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν: Συνεκπαιδεύσεις, ασκήσεις, ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή και Σχολών, πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας και αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, αναφέρει ότι τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) έχουν υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με την ινδική Punj LLoyd για τα ακόλουθα προγράμματα: Προμήθεια ναυτικών πύργων με πολυβόλα Browning και πυρομαχικών των 12,7 χιλιοστών και ναυτικών πύργων με πυροβόλα και πυρομαχικά των 30 χιλιοστών.