Απαντώντας (δείτε ΕΔΩ) σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με θέμα: «Απαξίωση των κρατικών Αμυντικών Βιομηχανιών» το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι «χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όλα τα διαθέσιμα διαγνωστικά εργαλεία για τον εντοπισμό των προβλημάτων και προτίθενται να συμβάλουν για την εξυγίανση των εταιρειών ΕΑΣ ΑΒΕΕ και ΕΑΒ ΑΕ». Ως προς τη συσχέτιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η απάντηση του Υπουργείου αναφέρει: «Η κατάρτιση του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) συνιστά μια πολυπαραγοντική διαδικασία, για την οποία λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η εγκεκριμένη από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, η Πολιτική Εθνικής Άμυνας και η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, οι οροφές πιστώσεων, οι δημοσιονομικές προβολές ως προς τις πληρωμές και τις παραλαβές που επηρεάζουν τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς κ.α. Παράλληλα, η υλοποίηση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης, είναι σταθερά ενταγμένη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης».