Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση (δείτε ΕΔΩ) με θέμα: «Μετεγκατάσταση ΕΑΣ Υμηττού-πάρκο Υπουργείων», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού ύψους € 151,5 εκατομμυρίων, τα οποία έχουν ανατεθεί στα ΕΑΣ και ακόμα εκκρεμεί η υλοποίηση τους, έχοντας καταγράψει σημαντική χρονική καθυστέρηση. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει στην απάντηση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

«Σύμβαση 012Β/03: Προμήθεια φυσίγγων ARTEMIS Α-30 και EMERLEC. H υπογραφή της έλαβε χώρα την 18η Μαρτίου 2003, για την προμήθεια 10.500 φυσιγγίων ARTEMIS Α-30 και 4.500 φυσιγγίων Emerlec. Το συμβατικό τίμημα ήταν € 1.441.600. Οι παραδόσεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το 2005 και δεν έχει παραδοθεί κανένα συμβατικό υλικό, ενώ από το ΥΠΕΘΑ έχει πληρωθεί το 50% της συμβατικής τιμής ως προκαταβολή, δηλαδή € 720.800.

-Σύμβαση 001Α/08: Δικαίωμα προαίρεσης (ΟΡΤΙΟN) προμήθειας 2.320 πολυβόλων ΜIΝΙΜI των 5,56 χιλιοστών, 2.320 Διοπτρών Νυκτερινής Σκοπεύσεις (στο εργοστάσιο Αιγίου) και 21.940.288 φυσιγγίων των 5,56 χιλιοστών σε ταινίες 4ΚΒ-1ΤΡΧ. Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 30η Δεκεμβρίου 2014 με συνολική συμβατική τιμή € 62.883.696,17 και έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις των 2.320 Διοπτρών Νυκτερινής Σκοπεύσεως. Ομοίως, έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις 2.005 πολυβόλων ΜIΝΙΜI. Υπολείπεται η παράδοση 315 πολυβόλων. Εξ αυτών τα 20 έπρεπε να παραδοθούν την 3η Ιουνίου 2021 και τα 295 την 6η Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα τα 21.940.288 φυσίγγια των 5,56 χιλιοστών έπρεπε να έχουν παραδοθεί την 6η Ιουνίου 2021 και δεν έχει παραδοθεί κανένα φυσίγγιο.

-Σύμβαση 006Α/09: Προμήθεια φυσιγγίων των 30 χιλιοστών επιθετικών ελικοπτέρων AH-64 ΑΡΑCΗΕ από τα εργοστάσια Υμηττού και Λαυρίου. Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 28η Ιανουαρίου 2010, για την προμήθεια 94.669 φυσιγγίων επιχειρήσεων Μ-789 ΗΕDΡ και 14.448 φυσιγγίων ασκήσεων Μ-788 ΤΡ με τις παραδόσεις των φυσιγγίων να είναι προγραμματισμένες από το Μάιο του 2012 έως το Νοέμβριο του 2015. Έχουν παραδοθεί εκπρόθεσμα, την 20η Νοεμβρίου 2019, όλα τα φυσίγγια ασκήσεων με επιβολή προστίμου € 191.072,41, λόγω καθυστερήσεων. Επίσης παραδόθηκαν 35.070 φυσίγγια επιχειρήσεων, 20.000 την 31η Ιουλίου 2020 και 15.070 φυσίγγια την 30η Σεπτεμβρίου 2021, με υπόλοιπο παραδόσεων 59.599 φυσίγγια επιχειρήσεων.

-Σύμβαση 002Α/14: Προμήθεια βομβίδων των 40 χιλιοστών υψηλής ταχύτητας από τα εργοστάσια Υμηττού και Λαυρίου. Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 30η Απριλίου 2014, για την προμήθεια βομβίδων των 40 χιλιοστών υψηλής ταχύτητας, συγκεκριμένα 161.000 HEDP-T/HV χωρίς Πυροσωλήνα Αυτοκαταστροφής, 69.000 HEDP-T/HV-SD με Πυροσωλήνα Αυτοκαταστροφής, και 35.000 ΤΡ-Τ/ΗΥ Ασκήσεων, με συνολική συμβατική αξία € 18.187.136,60 με χρόνο συμβατικών παραδόσεων από τον Ιούνιο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2021. Έχουν παραδοθεί 27.648 βομβίδες με πυροσωλήνα, 32.224 βομβίδες χωρίς πυροσωλήνα, 21.024 βομβίδες ασκήσεων και 1.024 δωρεάν. Εκκρεμεί παράδοση 41.352 βομβίδων με πυροσωλήνα, 128.776 βομβίδων χωρίς πυροσωλήνα και 13.976 βομβίδων ασκήσεων.

-Σύμβαση 002Α/17: Προμήθεια 1,950 ΟΝΥΠΑΣ Ενισχύσεως Ειδώλου 3ης Γενεάς για τα αντιαρματικά CARL GUSTAF. Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 22α Μαΐου 2017, για την προμήθεια 1.950 ΟΝΥΠΑΣ ενισχύσεως ειδώλου 3ης γενεάς για τα CARL GUSTAF, με συνολική συμβατική αξία € 16.938.554, ενώ έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα 1.500 ΟΝΥΠΑΣ. Κατά την παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της Σύμβασης για την προμήθεια 450 ΟΝΥΠΑΣ θερμικής απεικόνισης, ενισχύσεως ειδώλου.

-Πέραν των ανωτέρω, εκκρεμεί η υλοποίηση, με καθυστέρηση 10 ετών ήδη, της Σύμβασης 0034Β/08 του ΓΕΣ που αφορά στην καταστροφή 343.413 ναρκών κατά προσωπικού συνολικού κόστους € 3.976.563,58, από τα οποία έχουν καταβληθεί ήδη € 668.309,59.

-Παράλληλα εκκρεμεί η υλοποίηση, με καθυστέρηση 20 ετών ήδη, της Σύμβασης 006Α/98 του ΓΕΣ, που αφορά σε φορητό οπλισμό συνολικού κόστους € 16.799.518.70, από τα οποία έχουν καταβληθεί € 38.292,33, ενώ αναμένεται τροποποίηση της σύμβασης. Από τη μεταφορά του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού (ΣΕΥ) στο Λαύριο, επηρεάζονται οι εξής εν ενεργεία Συμβάσεις και μόνο: 001Α/06 σε ό,τι αφορά την προμήθεια των φυσιγγιών 5,56 χιλιοστών. 006Α/09 σε ό,τι αφορά την κατασκευή του κάλυκα του φυσιγγίου 30 χιλιοστών ΑΡΑCΗΕ (μικρή επίδραση καθόσον μόνο ο κάλυκας κατασκευάζεται στο ΣΕΥ). 002Α/14 καθόσον τα απάρτια του κάλυκα των βομβίδων 40 χιλιοστών και του θαλάμου υψηλής πίεσης κατασκευάζονται στο ΣΕΥ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε η μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής από το εργοστάσιο Υμηττού, σε εκείνων του Λαυρίου και της Μάνδρας, να λάβει χώρα με σχεδιασμό και τις γραμμές παραγωγής εν λειτουργία. Για κάθε φάση αυτής της δομημένης μετεγκατάστασης, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τη Διοίκηση ΕΑΣ. Επίσης, υφίστανται σε εξέλιξη και σε διάφορες φάσεις έξι (6) εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικού εκτιμώμενου κόστους € 123.810.836, στα οποία δύναται να συμμετάσχουν ή και να τα αναλάβουν εξ ολοκλήρου τα ΕΑΣ.

Τα προγράμματα αυτά, καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και ως εκ τούτου η υλοποίησή τους αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την δυνατότητα χρηματοδότησης. Μάλιστα κατά την παρούσα φάση βρίσκονται σε διαδικασία ενεργοποίησης, με σχεδιαζόμενη έναρξη υλοποίησης εντός των ετών 2022-2023. Τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και παραλαβών, θα διαμορφωθούν οριστικά, κατά τη φάση της συμβασιοποίησης και κατόπιν διαβουλεύσεων με τον ανάδοχο, συνεπώς σε ενδεχόμενη ανάληψη από τα ΕΑΣ θα ληφθεί υπ’όψη η παράμετρος της μετεγκατάστασης.

Αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης της σύμβασης με την Αίγυπτο, υπό στοιχεία Cairo/Ν/ΟV/Hellenic/2020/32, από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ, επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στην (δ) σχετική Απάντηση, με την οποία σας ενημέρωσα ενδελεχώς επί των ερωτημάτων που τέθηκαν στην (β) όμοια Ερώτηση, που είχατε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων. -5- Περαιτέρω για το ΥΠΕΘΑ αλλά και την Κυβέρνηση εν συνόλω, τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ αποτελούν έναν εκ των βασικών πυλώνων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μία εταιρεία με μεγάλο ειδικό βάρος.

Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσουμε, σε ό,τι μας αφορά, στην ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και στο σχεδιασμό της εκμετάλλευσης των νέων συνθηκών, που έχουν δημιουργηθεί, από την αμυντική βιομηχανία συνολικά. Ήδη και σε σχέση με την εκπεφρασμένη θέση της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών, για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών τους, με αφορμή τα γεγονότα στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή μου με τον πρέσβη της Γερμανίας στη Ελλάδα έθεσα το θέμα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς και μίας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Όμως, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η παρούσα Κυβέρνηση παρέλαβε τις αμυντικές βιομηχανίες σε τραγική κατάσταση, σχεδόν σε καθεστώς παράλυσης.

Ενδεικτικά, στα ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν υπήρχε η δυνατότητα, από τα ταμειακά τους αποθέματα, να καταβάλλουν τη μισθοδοσία στους εργαζομένους, ενώ η κατάσταση με την πρόοδο των συμβάσεων αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω. Εν κατακλείδι, η επιχειρούμενη αναδιάταξη των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, μέσω και της επιχειρούμενης μετεγκατάστασης, θα ωφελήσει αφενός την ίδια την εταιρεία αλλά και ολόκληρη την εθνική αμυντική βιομηχανία, την οποία στοχεύουμε να θέσουμε σε καθεστώς ολικής επανεκκίνησης. Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία».